Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus in Gent

Verpleegkundige crisiszorg - De CAAI


Taken en verantwoordelijkheden

De gesloten Afdeling De CAAI staat voor CrisisAfdeling en Afdeling voor Intensieve behandeling. Het is een gesloten afdeling voor mensen die omwille van een psychiatrische crisis tijdelijk nood hebben aan een verhoogde omkadering. Afdeling De CAAI bestaat uit 24 bedden en wordt onderverdeeld in twee opname-eenheden: CAAI 1 en CAAI 2.

 • Op CAAI 1 (10 bedden) ligt de nadruk op observatie en nabije zorg
 • Op CAAI 2 (14 bedden) ligt de nadruk op het volgen van een geïndividualiseerd behandeltraject.

Als verpleegkundige maak je deel uit van een interdisciplinair team en draag je bij tot de behandeling van de patiënten op de afdeling.Profiel kandidaat
 • Je beschikt over een diploma van bachelor of gegradueerde in de verpleegkunde.
 • Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen in de zorg en bent betrokken in de verdere uitbouw van een kwalitatief behandel- en ondersteuningsaanbod op afdelingsniveau.
 • Je bent in staat om mee een ondersteunend afdelingsklimaat te creëren en een begeleiding te hanteren die gestoeld is op een mens- en herstelgerichte zorg op maat benadering.
 • Je geeft mee uiting aan onze generieke competenties (ontwikkelingserichtheid, samenwerken, ander-gerichtheid en omgaan met verandering).
 • Je hebt empathische vaardigheden en hanteert een emancipatorische benadering.
 • Je koppelt professionaliteit aan authenticiteit en durft eigen handelen kritisch te bekijken.
 • Je beschikt over goede observatie- en rapportagevaardigheden.
 • Je bent communicatief sterk en werkt graag in teamverband.
 • Je bezit de nodige stressbestendigheid om in crisissituaties accuraat op te treden.
 • Je werkt vlot met de verschillende MS Officetoepassingen en leert snel nieuwe programma’s aan.
 • Je werkt vanuit de missie van de Groep Broeders van Liefde.


Geboden wordt
 • Een boeiende en uitdagende functie in een mensgerichte werkomgeving met een duidelijke maatschappelijke relevantie.
 • Een voltijdse of deeltijdse (32u) tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 • Verloning volgens de sectorale barema’s (IFIC).
 • Gratis hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques.
 • Woon-werkvergoeding en maaltijden aan gunstige prijzen.
 • Gratis aansluiting bij [email protected], met tal van acties van acties, en een uitgebreid gamma aan kortingen.
 • Verschillende opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen.
 • Een vlot bereikbare werkplek in een groene omgeving.
 • Indiensttreding: van zodra beschikbaar.
 • Meer weten over onze troeven?
Meer zien
Bekijk meer informatie

Geef aan dat u hier via Renego.com bent gekomen wanneer u op deze vacature solliciteerd.
Alle vacatures