North Sea Port

Adviseur Nautisch Technisch Beleid

Ook interessant
Eenveelzijdigeenmultimodalehaven met veel ruimte voorontwikkeling, dat isNorth Sea Port. Dezegrensoverschrijdende havenontstaat uit de fusie van het Nederlandse Zeeland Seaports (Vlissingen en Terneuzen) en het Vlaams/Belgisch Havenbedrijf Gent. Met meer dan 60 kilometer, 9.100 hectaren, twee landen, 550 bedrijven en 102.000 jobs is North Sea Port eenEuropese tophaven.

North Sea Port is als havenbedrijf altijd in beweging. Ze dragen actief bij aan degroei en ontwikkelingvan hun regio en de veiligheid van het havengebied. Dat doen ze met deblik vooruit. Om hun ambities te realiseren, hebben zeeen topteamaan boord.Gedreven grensverleggersdie het voortouw durven en mogen nemen.

Het havenbedrijf heeftdrie kerntaken:het beheer en exploitatie van de haven, een verbindende regisseur/ connector zijn voor het havengebied én vanuit een nautische dienstverlening zorgen voor een vlotte en veilige afhandeling van het scheepvaartverkeer. Om de continuïteit en effectiviteit van de nautische dienstverlening te garanderen zoekt North Sea Port eenAdviseur Nautisch Technisch Beleid.

Functieomschrijving

Binnen de afdeling Port Operations Support & Policies neem je alsAdviseur Nautisch Technisch Beleideenbeleidsondersteunende, coördinerende en adviserende rolop. Je geeft mee vorm aan het beleid in functie van nautische aantrekkelijkheid, optimale infrastructuur en havenveiligheid.

 • Je bent verantwoordelijk voor hetontwikkelen, optimaliseren en implementerenvan het nautisch-technisch beleid.
 • Naast het actueel houden van de wet- en regelgeving, voorschriften, procedures en regels zorg je ervoor dat deze gerespecteerd worden.
 • Vanuit je expertiseinitieer en begeleid je projectenvanuit een nautische invalshoek en neem je deel aan multidisciplinaire werkgroepen.
 • Je verzorgt de (formele) berichtgeving aan de scheepvaart en andere relevante stakeholders zoals haven en overheid.
 • Vanuit een gezonde portie kritische ingesteldheidcreëer je opportuniteiten, formuleer jeoplossingenen weet je voldoendedraagvlakte creëren.
Profiel
 • Je bent gebeten door het havenvirus, geboeid door de maritieme wereld en hebt zin om het team van grensverleggerste vervoegen.
 • Je hebt minstensvijf jaar ervaringbinnen hetnautisch vakgebied, in de scheepvaart of havenwereld.
 • Je hebt een bachelor werk- en denkniveau (diploma of gelijkwaardig door ervaring).
 • Alscommunicatietalentleg je gemakkelijk contacten en weet je jouw netwerk strategisch in te zetten. Je drukt je vlot uit in het Nederlands en het Engels.
 • Met jouwanalytisch vermogengraaf je diep in de materie en kom je tot nieuwe inzichten en mogelijkheden. Tegelijk ben je voldoendeagileen detailgerichtom een beleid mee op poten te zetten.
 • Je staatstevig in je schoenen, werktzelfstandigen bouwt aan een mooiesamenwerkingmet je stakeholders.
Aanbod Mogelijkheid tot thuiswerken: 1 dagen Maaltijdcheques Internetvergoeding / Abonnement Individuele hospitalisatieverzekering Tussenkomst openbaar vervoer Fietsvergoeding Cultuur- en sportcheque Eco Cheque Extra-legale vakantiedagen Thuiswerk
 • Eeninspirerende en dynamische werkomgevingwaarin je alle ruimte krijgt om jezelf te ontplooien en nieuwe ideeën te ontwikkelen.
 • Deel uitmaken van eenwarme thuishaven(250 medewerkers) en meebouwen, alséén community, aan de grensoverschrijdende haven van morgen waarbijeconomische en maatschappelijke welvaartin de regio centraal staat.
 • Eenmarktconform en aantrekkelijk salarispakketmet eengoede werk-privé balans(ruim aantal vakantiedagen en mogelijkheid tot thuiswerk).
 • Je werkt vanuit hoofdstandplaats Gent of Terneuzen, maar krijgt ook de kans om te werken op een van de andere mooie locaties van North Sea Port.
Meer zien
Bekijk meer informatie

Geef aan dat u hier via Renego.com bent gekomen wanneer u op deze vacature solliciteerd.
Alle vacatures