KULeuven in Leuven

Redacteur / Adviseur Wetenschapscommunicatie

Ook interessant
Voor haar afdeling Corporate Communicatie zoekt de Dienst Marketing en Communicatie van KU Leuven een gedreven en nieuwsgierige redacteur/adviseur Wetenschapscommunicatie.

De Dienst Marketing en Communicatie van KU Leuven is verantwoordelijk voor het communicatiebeleid en de marketingstrategie van de universiteit, waarbij het bewaken van de positionering communicatie- en outreachstrategie centraal staat. Naast de stafdienst Marketingstrategie, telt de dienst twee afdelingen die zich op specifieke doelgroepen richten: de afdeling Onderwijscommunicatie en de afdeling Corporate Communicatie.

De afdeling Corporate Communicatie werkt inspirerende (wetenschaps)verhalen uit naar nationale en internationale partners, alumni, schenkers en naar het brede publiek dat nog minder met KU Leuven vertrouwd is … De afdeling zet prioritair in op digitale kanalen, zoals een online story platform. Er wordt ook een magazine uitgewerkt. Daarnaast wordt de doelgroepencommunicatie voor de andere diensten van het rectoraat in deze afdeling uitgewerkt. In deze afdeling is ook de werking rond Wetenschapscommunicatie ingebed. Functieomschrijving

Je gaat actiefop zoek naar lopend onderzoek binnen KU Leuven

  • Bij onderzoeksgroepen, departementen, faculteiten, spin-offs, diensten van de KU Leuven.
  • In geschreven bronnen als (onderzoeks) databanken, nieuwsberichten,facultaire websites en magazines, departementale websites…
  • In gesprekken met sleutelfiguren die zelf (bvb binnen hun eigen departement) een goed overzicht hebben van wat er allemaal loopt.

Je schrijft hiervoor korte recaps van het onderzoek, noteert de belangrijkste contactpersonen/onderzoeker(s), linken naar pagina’s die meer uitgebreide info bevattenén je doet concrete voorstellen voor welke kanalendit onderzoek interessant kan zijn (KULeuven magazine Sonar, digitaal platform, nieuwsbrieven, publicaties, netwerkevents, sponsoringen, campagnes, wetcom-events, univ van Vlaanderen,video, podcast …)

Je verzamelt onderzoeksinfo in een centraaltoegankelijk systeem,zodat collega’s die op zoek zijn naar wetenschappers die zich toeleggen op hetzij grootschalig onderzoek, hetzij nichethema’s, snel bij de juiste persoon belanden.

Je signaleertopportuniteitenom ons onderzoek naar een breder publiek te brengen.

Jevertaaltook zelf de content voor een aantal teksten en werkt je ideeën uit voor sociale media, nieuwsbrieven naar alumni, podcasts, video’s rond onderzoek, eventueel ook story’s voor de website (als backup voor het redactieteam) en koppelt de content waar mogelijk aan KU Leuven-fondsen

Je volgt en verzameltwetenschappelijke content in de brede en gespecialiseerde media: Volgen van actualiteit, onderzoekstrends,… Je doet marktanalyse van wetenschapscommunicatie, signaleert daarbij nieuwe initiatievenen monitort bestaande initiatieven.

Je vertegenwoordigt KU Leuven inextern overleg wetenschapscommunicatie (FWO klankbordgroep communicatie, Universiteit van Vlaanderen, JURY Prijs wetenschapscommunicatiebij de KVAB):

  • Je bereidt de werkgroepen voor met het afdelingshoofd
  • Je doet interne terugkoppeling van de actiepunten.
Je staat in voor dejaarlijkse rapporteringvan de initiatieven in wetenschapscommunciatie aan de overheid voor deassociatie KU Leuven(cfr wetenschapsconvenant)

  • Inclusief onderhouden van de relatie met onze hogescholen.
  • Inclusief de wetenschapsevenementen die georganiseerd worden door de collega’s van de dienst Publiekswerking, Congressen en Evenementen

Profiel

- Je beschikt over een masterdiploma en je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring als journalist of redacteur
- Je hebt een uitgesproken interesse voor wetenschappelijk onderzoek in alle mogelijke domeinen (humane wetenschappen, biomedische wetenschappen, exacte wetenschappen, technologische wetenschappen) en voor de brede internationale academische wereld.
- Je bent nieuwsgierig, je zoekt graag verbanden en je bent creatief;
- Je hebt schrijftalent en je beheerst de Nederlandse taal perfect;
- Je bent proactief, planmatig en oplossingsgericht
- Je bent stressbestendig en flexibel en je kan werken met deadlines;
- Je derkt graag in teamverband, maar je kan ook goed zelfstandig opereren;
- Je bent proactief, planmatig en oplossingsgericht

Aanbod

Wij bieden eenvoltijds contract voor 1 jaar met reële kans op verlenging tot onbepaalde duur.

Ben je onmiddellijk inzetbaar in alle opdrachten van deze functie danstart je in graad 7. Beloftevolle kandidaten die nog niet alle opdrachtenmeteen kunnen opnemen of nog een specifiek opleidingstraject moeten doorlopenstarten in graad 6. Graad 8 is uitzonderlijk weggelegd voor kandidaten diereeds van bij de start, omwille van doorgedreven kennis en ervaring, extraverantwoordelijkheden kunnen opnemen.

Meer zien
Bekijk meer informatie

Geef aan dat u hier via Renego.com bent gekomen wanneer u op deze vacature solliciteerd.
Alle vacatures