Stad Aalst in Aalst

Dossierbehandelaar Ruimtelijke ordening (m/v/x)

Werken voor Aalst, da's thuiskomen

Functieomschrijving

Heb jij ruimtelijk inzicht? Werk je nauwkeurig en ben je resultaatsgericht? Is onderhandelen over en afhandelen van stedenbouwkundige dossiers echt iets voor jou? Lees dan snel verder!

Beknopte jobinhoud:

Je maakt als dossierbehandelaar deel uit van het thema Ruimte, dienst Vergunningen en wonen, team Vergunningen en handhaving RO. Dit team staat in voor het begeleiden en behandelen van de aanvragen tot omgevingsvergunning met hoofdzakelijk de stedenbouwkundige component. In dit kader wordt er ook nauw samengewerkt met team Vergunningen en handhaving Milieu. Daarnaast is er binnen het team een handhavingscel die instaat voor het toezicht op stedenbouwkundige overtredingen, zowel na klachten als proactief.

Jouw belangrijkste uitdagingen:

 • Je bent mee verantwoordelijk voor de inhoudelijke behandeling van omgevingsaanvragen voor stedenbouwkundige handelingen (bouwaanvragen, verkavelingen, meldingen) maar ook stedenbouwkundige attesten, dossiers ‘vergund geacht’ en splitsingen ter voorbereiding van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen en/of de gemeenteraad. Dit betreft onder andere dossiers omtrent afsluitingen, bijgebouwen, eengezinswoningen, ….
 • Je staat in voor het nazicht op volledigheid en ontvankelijkheid van deze dossiers, alsook voor advies vanuit stedenbouwkundig oogpunt om zo te komen tot correcte verslaggeving aan het bestuur en aan de andere stadsdiensten.
 • Je begeleidt het traject naar de uiteindelijke aanvraag tot omgevingsvergunning en overlegt en communiceert met teamleden, andere stadsdiensten, architecten, bouwheren, landmeters, projectontwikkelaars, hogere overheid, … om het stedenbouwkundig proces steeds te optimaliseren.
 • Je maakt een voorontwerp op, maakt de nodige afwegingen en bespreekt deze dossiers met de omgevingsambtenaren alvorens deze dossiers gefinaliseerd worden.
 • Je werkt mee aan de opmaak van stedenbouwkundige verordeningen (reclame, meergezinswoningen, hemelwater, …).
 • Je rapporteert over jouw ondernomen stappen om de besluitvorming bij dossiers te onderbouwen.
 • Je bereidt de gemeenteraadscommissie Ruimtelijke ordening – Planning voor, woont deze commissie bij, neemt verslag en volgt nadien de redactie op.
 • Je werkt nauw samen met 10 andere collega’s die gelijkaardige taken opnemen alsook met het team administratie en informatie.
Profiel

Jij...

 • hebt een bachelorsdiploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs. Ook als laatstejaarsstudent kom je in aanmerking.
 • beschikt over sterk ruimtelijk inzicht.
 • hebt een goede kennis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening en het Omgevingsdecreet, of bent bereid deze op korte termijn te verwerven.
 • kan verbanden leggen tussen verschillende stedenbouwkundige gegevens om vervolgens sluitende conclusies te trekken en beslissingen te nemen over dossiers.
 • stelt de burgers op de eerste plaats en begeleidt hen naar de meest opportune oplossing in functie van hun noden door op een transparante, integere en objectieve manier advies te geven.
 • kan je inleven in de belangen van diverse gesprekspartners en je communicatie aan de doelgroep aanpassen.
 • bent sterk in samenwerken, zowel binnen het eigen team als met andere stadsdiensten en externe partners.
 • beschikt over de wil, de ambitie en de inzet om resultaten te boeken en verantwoordelijkheid op te nemen voor het correct ondernemen van acties.
Aanbod

Stad Aalst...

 • biedt je een gevarieerde job in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en klantgerichtheid centraal staan, want “Samen bergen verzetten, da’s klasse!”.
 • heeft een voltijds contract van onbepaalde duur als dossierbehandelaar RO in de aanbieding waarbij je werkt in een systeem van flexibele arbeidstijd tussen 7 uur en 22 uur.
 • biedt je een loon binnen weddeschaal B1-B3 (met een basisbrutowedde tussen 2 638,60 EUR per maand en 4 400,19 EUR per maand). Relevante anciënniteit komt in aanmerking, zowel uit de openbare sector, privésector of als zelfstandige. De door jou ingediende tewerkstellingsattesten worden onderzocht en vervolgens wordt de relevante anciënniteit bepaald.
 • geeft je de kans om aan de slag te gaan in het centrum Aalst, nl. in het administratief centrum (adres: Werf 9). Structureel telewerk is mogelijk na een inloopperiode van 6 maanden.
 • vult jouw loon verder aan met een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en een fietspremie. Daarnaast voorzien we uiteraard alles wat je nodig hebt om jouw functie goed uit te oefenen (laptop, GSM met abonnement)
 • voorziet een aantrekkelijke verlofregeling, waarbij je onmiddellijk recht hebt op verlof.
 • biedt een divers pakket aan voordelen, daar lees je hier alles over.

Maar hoe solliciteer je nu?

 • Solliciteren doe je via de website van de stad Aalst, waar je tot en met 5 september 2022 een recent cv en jouw diploma kan opladen.
 • Een sollicitatie bestaat uit een mondeling gedeelte met voorbereidende opdracht, dat plaatsvindt op 21 september 2022. Indien veel kandidaten ook op 19 september 2022.
 • Om je goed voor te bereiden op een sollicitatie bij stad Aalst, vind je hier de beste sollicitatietips

Blijf je toch achter met vragen?

De vacature zal worden opgevolgd door onze externe partner A&S Solutions. Zij zullen alle kandidaten gedurende de volledige selectieprocedure contacteren in naam van de stad Aalst.

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Elien Van Ranst, recruiter via 0486 86 91 50 of via [email protected]

Voor meer informatie over jouw kandidatuur kan je tussen 9u en 17u terecht bij , Amelia Drera, recruiter A&S Solutions via 0468 21 59 76 of [email protected].

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Ellen Van Den Bremt, teamverantwoordelijke Administratie en informatie RO via 053 72 33 91 of via [email protected]

Meer zien
Bekijk meer informatie

Geef aan dat u hier via Renego.com bent gekomen wanneer u op deze vacature solliciteerd.
Alle vacatures